Przede wszystkim należy zwrócić się do Urzędu Gminy/Miasta i sprawdzić, czy w danej miejscowości istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku, gdy istnieje plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu, w którym znajduje się nasza działka, i z tego planu wynika, iż jesteśmy w posiadaniu działki rolnej możemy złożyć wniosek o przeklasyfikowanie działki. Sprawa może toczyć się całymi miesiącami, gdyż w takim wypadku urząd czeka na więcej wniosków z danego miejsca,
w razie gdyby znalazło się więcej chętnych, wnosi o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
Jeżeli natomiast z planu wynika, że działka przeznaczona jest pod zabudowę, ale dotychczas była użytkowana w sposób rolniczy, należy wyłączyć całą powierzchnię lub jej część z tzw. produkcji rolniczej. Zgodnie z obowiązującymi (jeszcze) przepisami wyłączenie powierzchni do 500 m2 jest bezpłatne.

Należy pamiętać, że: przeznaczenie gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego nie jest jednoznaczne z jego odrolnieniem i na takim gruncie nie uzyskamy pozwolenia na budowę!

W przypadku, jeśli nie mamy planu, należy wysłać wniosek do branż o warunki przyłączenia wody, kanalizacji i prądu, a następnie wystąpić z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy. Następnie czekać na pozytywny wynik:)